+36 20 357 0979

Szakmai életút

Szakmai tapasztalataim

Évekig az egészségügyben foglalkoztam mentálisan beteg emberek és szerfüggők gyógyításával.

2012 óta a szociális szférában dolgozok, ahol főként halmozottan hátrányos helyzetű, polytraumatizált fiatalok és felnőttek terápiás segítését végzem. Feladataim közé tartozik a pszichológiai tanácsadás, diagnosztikai munka, egyéni-, pár és családterápia, a családgondozó kollégák szakmai segítése, esetmegbeszélő csoportok vezetése, valamint a szakmai szervekkel történő szoros együttműködés.

Több mint 20 éve kezdtem foglalkozni a drogabúzus és az addikciók témakörével. Évek óta részt veszek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Aktívan közreműködtem a Forrás Lelki Segítők Egyesülete Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye által szervezett interdiszciplináris együttműködés során egy szakmai protokoll kidolgozásában.

Szakmai gyakorlat keretén belül egy évet töltöttem a Drogambulancián, ahol csoportfoglalkozásokon vettem részt, valamint egyéni eltereléseket végeztem. Éveken keresztül az Ifjúsági Drogellenes Alapítvány szakmai előadójaként prevenciós előadásokat tartottam debreceni középiskolákban.

2018-ban a „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debreceni Szociális Szolgáltató Központjában” című KAB-FF-18-26250 kódszámú pályázatban terápiás szakértőként vettem részt. Ennek keretében hajlék nélküli, alkoholfüggő emberekkel dolgoztam - a szermentes élettel és annak elérési útjával ismertettem meg az ellátottakat. Életvezetési- és önismereti tanácsadás keretében támogatást kaptak a kliensek, míg az intézmény dolgozói ezen felül esetmegbeszélésekkel mélyíthették szakmai tudásukat. A csoportos foglalkozásokon túl egyéni esetkezeléseket is vezettem az ellátottaknak és a dolgozóknak egyaránt.

2019-től az EFOP-1.8.7-16 „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” c. projektben szakmai előadó/tréner megbízással az alábbi foglalkozásokat vezettem: Érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő csoportok; Fiatalok magatartási, beilleszkedés, kapcsolati problémáinak kezelését segítő csoportok; Önismereti/személyiség fejlesztő csoportok. A komplex szakmai program során a diákok ismeretterjesztésén és személyiségfejlesztésén túl holisztikusan, rendszerszemlélettel segítettem a pedagógusokat és a szülőket is.

Néhány éve vállalkozás keretén belül magánrendelést folytatok. Fő szakterületeim közé tartoznak a párkapcsolati problémák, egyéni életvezetési nehézségek, traumák feldolgozása, az érzelmi élet zavarai, valamint a szenvedélybetegségek kezelése.

Egyéni terápiás munkám során katathym imaginatív pszichoterápiás módszert alkalmazok, analitikusan orientált rövid- és hosszú pszichodinamikus pszichoterápiás keretek között.

Image placeholder

Tanulmányok

2013-2015

integratív hipnoterapeuta képzés

2010-2014

felnőtt klinikai - és mentálhigiéniai szakpszichológus
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

2003-2007

pszichológus
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2002

TRINITY The International ExaminationsBoard (Coverty House LanguageSchool)
intermediatewrittenexamination in English withdistinction
Grade 8 spoken English

1997-2001

szociálpedagógus
Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar