+36 20 357 0979

#sorskönyv

Szüleink hagyatéka. 13 jellegzetes engedély és gátló parancs, melyek meghatározhatják pszichés működésünket. Sorskönyvi intelmek

Szüleinktől mindannyian kapunk egy pszichológiai lencsét, ami kihat aktuális világlátásunkra, életszemléletünkre, benne életszeretetünkkel vagy épp életutálatunkkal. Ezek felismerése is roppant nehéz, ráadásul, ha meg is látjuk egy-egy mély, lélektani üzenet kilétét, az még nem feltétlenül ad megoldást annak orvoslására.

Olyan ez, mintha sérvet diagnosztizálna nálunk egy sebész. Botorság lenne azt állítani, a baj megállapítása meg is gyógyítja a sebet. Ez itt evidencia, mégsem ennyire egyértelmű azonban, ha a lelki diszfunkcióink kerülnek terítékre. Naivan szeretnénk azt hinni, csak tudnunk kell, mivel állunk szemben, és azzal a dolog el is lesz intézve. Ezzel szemben a gyakorlat mást mutat. Mégis, valahol el kell kezdeni, hogy fülön csípjük belső pszichés működésünk sajátos jellegzetességeit.

Korábban már foglalkoztunk a tranzakcióanalízis sorskönyvfogalmával.

A definíció első olvasatra egyszerű, de azonnal látszik, mély, komplex hatást rejt magában: egy, a gyermekkorban elsősorban a szülőktől kapott üzenetek rendszere, amely alapján a gyermek döntést hoz önmagára és a világra vonatkozóan. Korábban az úgynevezett drive-okat tekintettük át, ezúttal az engedélyek és gátló parancsok kerülnek bemutatásra.

1. Létezz! – Ne létezz!

Különös üzenet ez. A „Létezz!” felszólítás lényegében egy hatalmas szülői „Ámen” az életünkre. „Igen, akarlak, elfogadlak, egyszerűen jó, hogy vagy!”

Bármelyikünk kérdezhetné: melyik szülő mondaná a gyermeknek a „Ne létezz!” megsemmisítő mondatot?! Sajnos jóval több ilyen tudattalan tartalom fordul elő, mint azt elsőre gondolnánk. Képzeljük csak el, amikor egy nem várt gyermek születik. Az emberi psziché önző tendenciái különös indulatokra képesek. Kimondásra ugyan nem kerül, de a tudattalan elfojtás áldozata az efféle bűnös gondolat és érzésféleség: „Tönkretetted az életem.” Nehéz így felnőni, roppant nehéz.

2. Önmagad lehetsz! – Ne légy önmagad!

Lehetek-e az, aki vagyok? Ha meg is kaptam anyám vagy apám „Létezz!”-üzenetét, de annak várt-e, aki lettem?

Sokszor számolnak be pszichológusok arról, mennyi gyötrődés és lelki kálvária annak a gyereknek a sorsa, akit az egész család fiúnak várt, s ő mégis lányként látta meg a napvilágot. Még szinte meg sem született, s már csalódást okozott felmenőinek. Ne csodálkozzunk, ha ennek a gyereknek, s aztán felnőttnek az egész élete egy véget nem érő bizonyítási lánc lesz, aminek egyetlen lényege van: a megfelelés.

S nem kell messze menni, ez néha az egyszerű nyelvben megjelenik. Amikor arról kérdezzük az idős bácsit, hány gyermeke van, ő gondolkodás nélkül azt válaszolja: „Két gyerekem van és egy lányom.” Fájdalmas mondatok ezek, de ne csukjuk be a szemünket, mert különben a lelki igazságok kicsúsznak a kezünk közül.

3. Lehetsz egészséges! – Ne légy egészséges!

Itt néhányan felhorkanunk. Ez már sok! Van szülő, aki betegnek kívánná gyermekét?! Nem, ez így talán tényleg sok, de ne ebben a nyílt formában gondoljunk erre az üzenetpárra!

Családterápiás, ún. rendszerszemléleti megközelítésben egy nagyon érhető helyzet, ha a gyermek betegségének az a funkciója, hogy megmentse a szülei házasságát, végső soron a család egyben maradását éri el ezzel. Nehéz sorskönyv, de roppant logikus.

Nem tudatos szinten a gyermek pontosan érezheti, különös módon, ha ő beteg, anyu és apu nem, vagy kevesebbet veszekednek. A kör pedig újra és újra bezárul. Hosszú évek telhetnek el, s gyerkőc betegség-anamnézise csak gyűlik és gyűlik, hiszen, ha beteg, az ápolására figyelnek szülei egymás „gyilkolása” helyett.

4. Lehetsz gyermek! – Ne légy gyermek!

A szabad gyermeki én-állapot egy lélektani csoda. Amikor úgy nézünk a világra, hogy bármire és bárkire rá tudunk csodálkozni, annak komoly hatásai lehetnek felnőttségünk kreatív és spontán megnyilvánulásaira. De nem akkor, ha ott motoszkál a fejünkben a „Ne légy gyermek!” parancsa. Elvégre „már túl nagy vagy ahhoz, hogy…” ezt vagy azt tedd.

Innen csak egy kis ugrás, hogy űzz ki az életedből minden örömforrást és tedd a társadalmi dolgod és kötelességed, hiszen az élet nem a szórakozásról szól. Megvan a penzum, amit meg kell tenned, s ezt persze majd mi megmondjuk neked, s még csak véletlenül sem lesz beleszólásod.

A sors különös fintora, hogy az ilyen gyermek felnőttként valahogy megtalálja azt a férjet vagy feleséget, aki ráerősít erre a belső parancsra, ami pedig egy állandó mókuskerékké teszi a létezést magát, ugyanis ebből a forgatagból néha éppen a szabad gyermeki én-állapot, ami kisegít(ene) bennünket.

5. Felnőhetsz! – Ne nőj fel!

A világ vad, fekete, gonosz, ezért nem mehetsz oda, hiszen az élet kegyetlen, majd megtanulod. Ha túlzásnak is hat némiképp ez a gondolat, sokakat vezérel ehhez hasonlatos tartalom. Szinte ordít, hogy nem érezhetjük jól magunkat, mert aggódni kell.

Egy másik olvasatban pedig ugyanez a gátló parancs azt is sugallja: ne hagyj itt! Akkor mi lesz velem, ha te felnősz?! Te vagy az én kicsi lányom, kicsi fiam, ne tedd ezt velem, mert az számomra túl fájdalmas. Hogy neked ez lenne jó, az most mellékes, de mi lesz velem?! Vegyük észre, sok szülőt rejtett, tudattalan félelmek vezetik az ilyen üzenetek kifejezésekor.

6. Sikeres lehetsz! – Ne légy sikeres!

Extrém esetben még az is előfordulhat, hogy a szülő ezt érzi: ha sikeres leszel, nem foglak szeretni! Magyarán: nem viheted többre, mint én, mert akkor az önmagamról felépített önértékelési légvár összeomlik, ezért a te sikered, engem veszélyeztet.

Más olvasatban a fiatal felnőttnek – ilyen belső üzenetek talaján – komoly lelki válságokat okozhat, ha egyre sikeresebb lesz karrierjében, s ennek kapcsán sokkal jobban is keres. A sajátos társadalmi folyamatok – aminek elemzésétől most eltekintünk – lehetővé teszik ugyanis, hogy egy 25 éves pályája elején álló fiatal könnyen többet keres, mint anyja vagy apja 30 év munkaviszony után, sőt, akár kettejük összesített kereseténél is. Az is megesik, hogy egy-néhány napos munkájáért kap annyit, mint édesapja teljes havi nyugdíja. Nem kis viharzást okozhat ez intrapszichésen és interperszonálisan egyaránt.

7. Cselekedhetsz, kezdeményezhetsz! – Ne csinálj semmit!

A készségekkel és képességekkel az a nagyon nehéz, hogy folyamatos gyakorlás és fejlődés útján válhatnak jártassággá. Idő, energia, türelem. Ez utóbbi nincs meg abban a szülőben, akitől ezt az üzenetet kapjuk.

„Nem úgy kell, fiam, add azt csak ide! Hát sose fogod megtanulni?!”- mondja az apa, miközben kiveszi a kalapácsot vagy csavarhúzót kisfia kezéből. Így aztán tényleg nem fogja megtanulni, s újra és újra lehet majd okolni és vádolni bénaságában, ügyetlenségében. Fokozott esetben még ez a mondat sem ritka: „Bármit csinálsz, abból úgyis csak baj lesz.” A gyermek sorsa pedig megpecsételődik, nem érzi magát sem nem autonómnak, sem nem kompetensnek, s egy életen át várja majd a külső megmentőt, aki majd (talán) segít.

8. Értékes és fontos vagy! – Nem vagy, ne légy értékes!

Értékes és fontos vagy, akkor is, ha épp nem csinálsz semmit. Ez természetesen nem jelent állandó felmentést a cselekvés alól, épp ellenkezőleg! Ellenben egy kicsit a teljesítménytől teszi függetlenné elfogadásunkat. Nincs benne feltétel: értékes és fontos vagy, ha… Nem! Egyszerűen fontos vagy és kész! Itt a mondat vége.

A negatív bélyeget pedig sokan megkapják. Bármit is tesznek le az asztalra, az valahogy nem elég jó. Lehet, csak egy hajszállal, de alatta maradnak a mércének, amit mindig akkor emelnek meg, amikor már képesek lennénk átugorni azt.

9. Bízhatsz az emberekben! – Ne tartozz sehová! Ne kötődj!

Szocializációs kérdésekhez értünk. Az, ahogy a szülő lefesti a társas világ aspektusait, alapvetően kihat, ahogy gyerekként merünk, akarunk, vágyunk kapcsolódni másokhoz, vagy éppen ellenkezőleg. Egy-egy ilyen engedély vagy gátló parancs sok mindent meghatároz, a hétköznapjainkig hatol észrevétlenül, de mégis tetten érhető formában.

Elég, ha megnézzük kinek-kinek a munkaerőpiaci jelenlétét. Akadnak a ban/ben, nál/nél, nak/nek típusok. Teljesen más, hogy egy cégben, cégnél vagy cégnek dolgozom. Könnyen lehet, jogilag ugyanaz a munkaszerződés, de pszichológiailag teljesen más a mindennapok megélése. A karácsonyi partik idején a ban/ben típus egyszerűen lendületes szemcsillogással megkérdezi, mit süssön? A nál/nél típus sokkal óvatosabb, ő azt tudakolja, mikor is lesz ez az ünnepi összejövetel? Ha számára jó időpontban van, akkor azért nagyon tud örülni, mert bár nem kötődik munkahelyéhez annyira, mint a ban/ben típusú személy, de azért a valahová tartozás pszichés szükségletét még megéli. Nem így a nak/nek felfogású dolgozó. Ő az igazi szakértő vagy vállalkozó. Neki megbízói és megrendelői vannak, és a karácsonyi partik a sírba viszik, nem szereti őket.

Ilyen profán módon jelennek meg, szüleink rejtett üzenetei.

10. Közeledhetsz másokhoz! A kapcsolatok gazdagítanak – Ne légy közel! Ne bízz senkiben!

Az előbbi üzenetpár egyértelmű folytatása, de egy extrémebb formában. A nak/nek típusú személynek ugyanis nem biztos, hogy vannak bizalmi problémái. Számára egyszerűen úgy komfortos, ha nincs kizárólagosság kapcsolódásaiban. Ezzel szemben, aki megkapta a „Ne bízz senkiben!” parancsot, ő könnyen elindulhat egy paranoid személyiségfejlődés útján.

Társadalmi szinten is megfigyelhető, amikor egy-egy párkapcsolati össze-nem-illésből az egész másik nemre vonatkozó általánosnak vélt, de mélyen sztereotip megállapításokat tesznek feminista vagy épp hímsovoniszta felindulásból a felek. A „minden pasi disznó és mindegyik csajozik, ha van rá lehetősége” mondat éppúgy ide tartozik, mint a „némelyik nő mindegyik egyforma” megállapítás. Sok ilyen szólás-mondás alakult ki a „Ne bízz senkiben!” parancs okán.

Még valamit merjünk észrevenni az utóbbi üzenetben! A szülő így indirekt felemeli saját magát gyermeke szemében. A világ úgyis kihasznál, de addig is ÉN itt vagyok neked. Az én itt csupa nagybetűvel, a neked alig észrevehetően esik latba.

11. Gondolkozhatsz! – Ne gondolkozz!

Az engedély egy lehetőség, hogy érjük el a szellemi függetlenségünket, az érett gondolkodásunkat, hogy legyen véleményünk és azt merjük, tudjuk is vállalni. Ezzel szemben a „Ne gondolkozz!” arra sarkall, hogy majd mások, pontosabban ő(k), gondolkodnak helyettünk. Nem jó, ha autonóm, független érvrendszer alakul ki bennünk, ez számukra veszélyes.

Társadalmi szinten ennek a parancsnak a továbbgondolása, hogy a felsőoktatási diákokat hallgatónak hívjuk. Nomen est omen, ahogy a római bölcsesség tartja: nevében a végzete. Lehetnének gondolkodók, vagy kérdezők is, de nem, kollektív hallgatásra ítéltük az egész társaságot, s már-már az a meglepő, ha valaki kilép ebből a csapdahelyzetből.

12. Érezhetsz! Az érzések fontosak – Ne érezz!

Ha szétnézünk környezetünkben, meglepően hamar találunk olyan családot, ahol egy-egy (egyébként) alapérzelem olyan, mintha nem is létezne. A konfliktusok kezelésének szerteágazó világában gyakran látjuk, hogy a személyek nem tudják kifejezni aktuális érzéseiket, sőt, olykor még azt sem tudják, valójában mit éreznek!

Egyéni konzultációs helyzetben három érzésmegnevezést mindig visszaküldök a feladónak: (1) furcsa, (2) különös, (3) érdekes. Ezek egyszerűen nem érzések. Olyan szavak, amikkel azt hisszük, mondunk valamit, pedig ezek üres tartalmak.

13. Tudj (az életkorodnak megfelelően)! – Ne tudj!

A maximalizmus és a perfektcionizmus talán sosem volt ennyire extrém mértékű, mint manapság. Mára az „átlagos”, az „elég jó” szint mintha megszűnt volna, legalábbis sokaknak, és elvárják a létező legjobb eredményt. A „Tudj (az életkorodnak megfelelően)!” felszabadító engedély – ha megadatott – azért egészséges, mert ad egy realitást a felnövekvő fiatal számára. Ezzel a gesztussal nem hozzák ők lehetetlen helyzetbe, s ezáltal paradox módon még a teljesítménye is nőhet, mert már nem menekülésből, hanem szabadságból cselekszik.

A ”Ne tudj!” egy sajátos gátló parancs. Megértéséhez gondolhatunk arra a családapára vagy családanyára, aki valójában abból nyeri önbizalmát, hogy mindig mindenkit lenyom. A pillanat, amikor mindenki alatta van, egy apró önbizalmi (látszat)löket. Ha viszont elkezdünk tudni, sőt, akár még le is leplezzük intellektuális gyengeségét, nos, azzal nagyon nehéz szembesülnie, így inkább jobb, ha minél kevesebbet tudunk a világról, s benne önmagunkról.

13 engedélyen és gátló parancson vagyunk túl. Ezek egyesével is a rettenet kapuit nyithatják meg előttünk. Ezzel szemben a valóságban a 13 mindegyike egy egyénre jellemző mintát mutat, egy különös mátrixba rendeződve. Ráadásul a körülöttünk lévő személyeknek, testvérnek, rokonnak, barátnak, idegennek is megvan a maguk sorskönyvi üzenetmintázata. Ezért olyan nehéz időnként egyről a kettőre, vagy épp ötről a hatra jutni.

A változás és változtatás viszont lehetséges, csak kifejezetten nehéz, hiszen, mint azt megmutattuk, ezek az üzenetek az esetek többségében először mindig tudattalanul működnek. Sok-sok idő, energia, lelki és fizikai erőforrás szükséges ahhoz, hogy egy felfedezett üzenet destruktív, mételyező hatása megszüntethető legyen. Az első lépés pedig az elköteleződés a változásra.

Image placeholder

Limpár Imre

eletszepitok.hu